Nadciśnienie tętnicze to poważny problem. Nadciśnienie tętnicze to poważny problem zdrowotny, który dotyczy dużej liczby osób. Może też przez długi okres czasu przebiegać zupełnie bezobjawowo. Choroba ta może spowodować nieodwracalne szkody w organizmie. Co powoduje nadciśnienie tętnicze? Jak można je leczyć? Od jakich poziomów ciśnienia krwi diagnozuje się nadciśnienie?

Nadciśnienie tętnicze jest częstym schorzeniem układu sercowo-naczyniowego. Statystyki dotyczące nadciśnienia nie są zachęcające. Szacuje się, że w Polsce 10 milionów osób ma nadciśnienie . Wielu pacjentów nie wie, że je ma. Nadciśnienie często przez długi czas nie daje objawów.

Nie oznacza to jednak, że choroba nie może być groźna. U pacjentów, mimo braku jakichkolwiek dolegliwości, mogą pojawić się uszkodzenia narządów. Mogą one dotyczyć nerek, serca i naczyń krwionośnych.

Nadciśnienie tętnicze - przyczyny powstawania choroby

Nadciśnienie pierwotne to najczęstsza postać schorzenia. Stanowi ono aż 90% wszystkich przypadków. W tym przypadku niemożliwe jest wskazanie dokładnej przyczyny nadciśnienia. Nadciśnienie może być spowodowane kombinacją czynników genetycznych i stylu życia. Nadciśnienie wtórne występuje wtedy, gdy można zidentyfikować przyczynę tego stanu.

Może to być spowodowane chorobami nerek lub zaburzeniami endokrynologicznymi (takimi jak zespół Cushinga lub zaburzenia czynności tarczycy), ale także ostrym stresem, chorobami układu nerwowego lub stosowaniem niektórych leków (takich jak kortykosteroidy).

Nadciśnienie tętnicze - objawy zbyt wysokiego ciśnienia krwi

Nadciśnienie, zwłaszcza w początkowym stadium, często przebiega bezobjawowo. Częściej występują inne dolegliwości, takie jak nietolerancja wysiłku fizycznego, bóle głowy czy zaburzenia snu, ale są one rzadkie. Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi są bardziej skłonni do wystąpienia objawów, zwłaszcza jeśli stan utrzymuje się przez dłuższy czas. Objawy te obejmują dysfunkcję nerek, problemy z funkcjonowaniem serca lub zaburzenia widzenia.

Planowanie leczenia: Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego - skala istotna

Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze. Wielu z nas ma w domu ciśnieniomierze i może podejmować działania kontrolne tego parametru. Najlepiej, aby ciśnienie skurczowe i rozkurczowe było mniejsze niż 120 mm Hg. Ciśnienie prawidłowe to takie, którego wartości mieszczą się w przedziale 120-129 mmHg (skurczowe) i 80-84 mmHg (rozkurczowe). Wysokie ciśnienie normalne to takie, którego wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego mieszczą się w przedziale 130-139 mm Hg.

Natomiast nadciśnienie można zdiagnozować, gdy ciśnienie skurczowe i/lub rozkurczowe u pacjenta przekracza 140 mm Hg. Wyróżnia się trzy stopnie nadciśnienia tętniczego.

  • Pierwszy - ciśnienie skurczowe pomiędzy 140-159 mmHg i/lub rozkurczowe pomiędzy 90-99 mmHg
  • drugie - ciśnienie skurczowe 160-179 mmHg i/lub ciśnienie rozkurczowe 100-109 mmHg
  • Trzeci - ciśnienie skurczowe powyżej 180 mm Hg, i/lub ciśnienie rozkurczowe powyżej 110 mmHg.

Nadciśnienie tętnicze - leczenie

Nadciśnienie tętnicze musi być leczone. O tym, jaki rodzaj terapii jest konieczny, zadecyduje lekarz. Wynika to z faktu, że zwłaszcza w przypadku osób z Nadciśnieniem tętniczym pierwszego stopnia możliwe jest wprowadzenie modyfikacji stylu życia bez ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Natomiast osoby z nadciśnieniem trzeciego stopnia muszą bezwzględnie natychmiast rozpocząć farmakoterapię.

Jak widać leczenie nadciśnienia tętniczego może być bardzo różne. Ważne jest, aby w każdym przypadku, gdy podejrzewamy, że możemy mieć nadciśnienie, skonsultować się z lekarzem.